โครงการค่ายเยาวชน “รู้รักษ์ รู้ค่า ไพรพนา ป่าเขา” ครั้งที่ 12 ปี 2561

โครงการค่ายเยาวชน “รู้รักษ์ รู้ค่า ไพรพนา ป่าเขา” ครั้งที่ 12 จัดโดย สมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานซับใต้ วันที่  21-22 พฤศจิกายน 2561 ณ ค่ายวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม พลังงานและนวัตกรรม (STEM) ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา...
เชิญdownloadภาพการอบรมส่งออกต้องรู้ ปัญหาศัตรูข้าวและผลิตผลเกษตร

เชิญdownloadภาพการอบรมส่งออกต้องรู้ ปัญหาศัตรูข้าวและผลิตผลเกษตร

  ภาพการฝึกอบรมหลักสูตรส่งออกต้องรู้ ปัญหาศัตรูข้าวและผลิตผลเกษตร? วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมมนตรี รุมาคม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ...

2 ส.ค.60โครงการเพื่อเยาวชนและสังคมรู้รักษ์ รู้ค่า แมลงพาธรรมชาติสมดุล

โครงการเพื่อเยาวชนและสังคม รู้รักษ์ รู้ค่า แมลงพาธรรมชาติสมดุล จัดโดยสมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ กรมวิชาการเกษตร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสาตร์ บางเขน กรุงเทพฯ หลักการและเหตุผล สมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย...

มอบเงินบริจาคฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยภาคใต้

23 กุมภาพันธ์ 2560 นายกสมาคมกีฎและสัตววิทยาแห่งประเทศไทยและคณะ มอบเงินบริจาคให้ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี...