เชิญdownloadภาพการอบรมส่งออกต้องรู้ ปัญหาศัตรูข้าวและผลิตผลเกษตร

เชิญdownloadภาพการอบรมส่งออกต้องรู้ ปัญหาศัตรูข้าวและผลิตผลเกษตร

  ภาพการฝึกอบรมหลักสูตรส่งออกต้องรู้ ปัญหาศัตรูข้าวและผลิตผลเกษตร? วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมมนตรี รุมาคม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ...

2 ส.ค.60โครงการเพื่อเยาวชนและสังคมรู้รักษ์ รู้ค่า แมลงพาธรรมชาติสมดุล

โครงการเพื่อเยาวชนและสังคม รู้รักษ์ รู้ค่า แมลงพาธรรมชาติสมดุล จัดโดยสมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ กรมวิชาการเกษตร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสาตร์ บางเขน กรุงเทพฯ หลักการและเหตุผล สมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย...

มอบเงินบริจาคฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยภาคใต้

23 กุมภาพันธ์ 2560 นายกสมาคมกีฎและสัตววิทยาแห่งประเทศไทยและคณะ มอบเงินบริจาคให้ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี...

13 ก.พ. 60 สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สมาคมกีฎและสัตววิทยาแห่งประเทศไทยและสมาคมนักโรคพืชแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14:30 น. ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง    ...

เชิญดาวน์โหลดภาพอบรมแมลงศัตรูผัก

ภาพการฝึกอบรมหลักสูตร ?การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชตระกูลกะหล่ำ เทคนิคการพ่นสารฆ่าแมลงในพืชผักและกลไกการต้านทานสารฆ่าแมลงของแมลงศัตรูผักที่สำคัญ??ได้ครับ...