banner ad
banner ad

Author Archive: satja

rss feed

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมการใช้สารกำจัดศัตรูพืชในยุค 4G: ความจำเป็น เทคนิค วิธีการ และข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับโดรน”

| May 13, 2019

1 นายอนุชิต แสงดี บริษัท เจียไต๋ จำกัด 2 นายอุดม เมี้ยนเอี่ยม บริษัท เจียไต๋ จำกัด 3 นายปกาศิต จันทร์ประทีป บริษัท เจียไต๋ จำกัด 4 นายธรรมรัตน์ โตริต  บริษัท เจียไต๋ จำกัด 5 นายพลกฤต วงค์ษาคม  บริษัท เจียไต๋ จำกัด 6 นายเจริญ สินสวนแตง บริษัท เอ็ม จี ที แพลนท์โกรท จำกัด 7 นายวันฉัตร  กรทอง บริษัท เทพวัฒนา จำกัด 8 นายเสริมศักดิ์  พรหมจารีย์ บริษัท เทพวัฒนา จำกัด 9 นายทศพล   ทองลา บริษัท […]

Continue Reading

รับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้สารกำจัดศัตรูพืชในยุค 4G: ความจำเป็น เทคนิค วิธีการ และข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับโดรน”

| May 3, 2019

๑. เหตุผลและความจำเป็น ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมผลผลิตทางการเกษตรจึงมีความสำคัญทางเศรษฐกิจเป็นหลัก นอกจากใช้บริโภคภายในประเทศ แล้วยังเป็นสินค้าส่งออกนำรายได้เข้าประเทศเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันการผลิตพืชประสบปัญหาการระบาดของศัตรูพืชหลายชนิด ดังนั้น เกษตรกรจึงจำเป็นต้องใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช เพื่อเพิ่มผลผลิต

Continue Reading

หนอนกระทู้ลายจุด (FAW)

| January 3, 2019

หนอนกระทู้ลายจุด fall armyworm (FAW) Spodoptera frugiperda  แมลงชนิดนี้ถิ่นดั้งเดิมอยู่ทวีปอเมริกา แต่เมื่อปี 59 เริ่มตรวจพบการระบาดในอาฟริกา ผีเสื้อสามารถบิน/ไปกับลมได้คืนละเป็น 100 กม. ลักษณะหนอนที่หัวจะมี suture (ร่อง) สีขาวเป็นรูปตัว Y หัวกลับชัดเจน

Continue Reading

โครงการค่ายเยาวชน “รู้รักษ์ รู้ค่า ไพรพนา ป่าเขา” ครั้งที่ 12 ปี 2561

| October 26, 2018

โครงการค่ายเยาวชน “รู้รักษ์ รู้ค่า ไพรพนา ป่าเขา” ครั้งที่ 12 จัดโดย สมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานซับใต้ วันที่  21-22 พฤศจิกายน 2561 ณ ค่ายวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม พลังงานและนวัตกรรม (STEM) ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

Continue Reading

แสดงความยินดีอธิบดีกรมวิชาการเกษตร

| October 26, 2018

นายกสมาคมกีฎและสัตววิทยาแห่งประเทศไทยและทีม แสดงความยินดีกับนางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ รับตำแหน่งอธิบดีกรมวิชาการเกษตร

Continue Reading

4 ตค.61 วันน้ำใจแห่งไมตรี

| September 26, 2018

สมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทสไทย ขอเชิญร่วมงานสังสรรค์ประจำปี 2561 วัน “น้ำใจแห่งไมตรี” 1. ร่วมแสดงความยินดีกับ ท่านอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2. ผู้เกษียณอายุงาน – ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ – รศ.ดร.วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล – รศ.ดร.นุชรีย์ ศิริ – ผศ.วรรณวิมล นิลเศรษฐ์ – ดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี – คุณโสภาวรรณ มงคลธรรมกุล – ดร.รจนา ไวยเจริญ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 17.30 น. ณ ห้องรัชวิภา ชั้น 2 อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ ตอบรับที่ คุณชมภูนุท จรรยาเพศ โทร 089 129 6994 […]

Continue Reading

เชิญdownloadภาพการอบรมส่งออกต้องรู้ ปัญหาศัตรูข้าวและผลิตผลเกษตร

| August 24, 2017

  ภาพการฝึกอบรมหลักสูตรส่งออกต้องรู้ ปัญหาศัตรูข้าวและผลิตผลเกษตร? วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมมนตรี รุมาคม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

Continue Reading

2 ส.ค.60โครงการเพื่อเยาวชนและสังคมรู้รักษ์ รู้ค่า แมลงพาธรรมชาติสมดุล

| July 17, 2017

โครงการเพื่อเยาวชนและสังคม รู้รักษ์ รู้ค่า แมลงพาธรรมชาติสมดุล จัดโดยสมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ กรมวิชาการเกษตร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสาตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

Continue Reading

มอบเงินบริจาคฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยภาคใต้

| February 27, 2017

23 กุมภาพันธ์ 2560 นายกสมาคมกีฎและสัตววิทยาแห่งประเทศไทยและคณะ มอบเงินบริจาคให้ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

Continue Reading

13 ก.พ. 60 สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

| February 19, 2017

สมาคมกีฎและสัตววิทยาแห่งประเทศไทยและสมาคมนักโรคพืชแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14:30 น. ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง      

Continue Reading

banner ad