banner ad
banner ad

Author Archive: satja

rss feed

ดาว์นโหลดการอบรมแมลงศัตรูพืชไร่

| August 4, 2018

ขอเชิญผู้เข้าฝึกอบรมดาว์นโหลดการฝึกอบรมหลักสูตร “แมลงศัตรูพืชไร่และการป้องกันกำจัด”วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมมนตรี รุมาคม ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  แมลงศัตรูมันสำปะหลัง แมลงศัตรูอ้อย แมลงศัตรูพืชไร่ตระกูลถั่ว แมลงศัตรูข้าวโพด

Continue Reading

รับสมัครหลักสูตร การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชไร่ และการป้องกันกำจัด

| April 20, 2018

          รับสมัครการฝึกอบรมหลักสูตร “แมลงศัตรูพืชไร่และการป้องกันกำจัด”วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมมนตรี รุมาคม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ กำหนดปิดรับสมัคร​วันที่ 25 กรกฏาคม 2561 

Continue Reading

10 พ.ค.61 ร่วมทำบุญสมาคมกีฎฯ

| April 20, 2018

ขอเชิญสมาชิกสมาคมกีฎและสัตววิทยาแห่งประเทศไทยร่วมทำบุญในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ ที่ทำการสมาคมกีฎฯ ม.เกษตรศาสตร์ กทม.

Continue Reading

20 เม.ย. 61 ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ

| April 20, 2018

ประชุมคณะกรรมการสมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทยในวันที่ 20 เมษายน 2561 เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมเข้าค่ายฝึกอบรมเยาวชนประจำปี 2561 และรายงานผลการดำเนินงานให้กับสมาชิกทราบ

Continue Reading

เฝ้าระวังแมลงศัตรูมังคุด

| February 22, 2018

มังคุดทางภาคตะวันออกในช่วงเดือนกุมภาพันธุ์ถึงมีนาคมเริ่มออกดอกและติดผล ส่วนทางภาคใต้จะป็นช่วงแตกใบอ่อน จะพบแมลงศัตรูพืชที่สำคัญดังนี้

Continue Reading

แมลงศัตรูถั่วเหลือง

| January 16, 2018

แมลงศัตรูถั่วเหลืองที่ระบาดในช่วงเดือนมกราคม 2561

Continue Reading

ส.ค.ส สมาคมกีฎฯ 2561

| January 8, 2018

ส.ค.ส…ปีห้าหนึ่ง..ถึงน้อง พี่ กุหลาบขาว..ร้อยกวี..มีความหมาย ส่งตรงถึง..สมาชิก..ทั้งหญิงชาย ทั้งไกลใกล้..หรือต่างแคว้น..สุดแดนดิน

Continue Reading

2 พย. 60 กิจกรรมงานวันน้ำใจไมตรี

| September 27, 2017

กิจกรรมของมาชิกสมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทยเข้าร่วมงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ของสมาชิกในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

Continue Reading

เชิญdownloadภาพการอบรมส่งออกต้องรู้ ปัญหาศัตรูข้าวและผลิตผลเกษตร

| August 24, 2017

  ภาพการฝึกอบรมหลักสูตร ?ส่งออกต้องรู้ ปัญหาศัตรูข้าวและผลิตผลเกษตร วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมมนตรี รุมาคม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

Continue Reading

2 ส.ค.60โครงการเพื่อเยาวชนและสังคมรู้รักษ์ รู้ค่า แมลงพาธรรมชาติสมดุล

| July 17, 2017

โครงการเพื่อเยาวชนและสังคม รู้รักษ์ รู้ค่า แมลงพาธรรมชาติสมดุล จัดโดยสมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ กรมวิชาการเกษตร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสาตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

Continue Reading

banner ad