banner ad
banner ad

Author Archive: satja

rss feed

การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 14

| November 18, 2019

งานวิชาการมีดังนี้ 1.ความแตกต่างทางสัณฐานวิทยาของผีเสื้อหนอนกระทู้ สกุล Spodotera guenee ชนิดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจในประเทศไทย 2.การจำแนกชนิดแมลงวันผลไม้ศัตรูพืชในกลุ่ม Bactrocera dorsalis complex ในประเทศไทยด้วยลักษณะทางพันธุกรรม 3.การศึกษาความเป็นพืชอาศัย : การเข้าทำลายของแมลงวันทองในแก้วมังกรเนื้อแดง

Continue Reading

3 ตค.62 วันน้ำใจแห่งไมตรี

| September 27, 2019

สมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทสไทย จัดงานสังสรรค์ประจำปี 2562 วัน “น้ำใจแห่งไมตรี” ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 17.30 น. ณ ห้องรัชวิภา ชั้น 2 อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

Continue Reading

หนอนหน้าแมวในปาล์มน้ำมัน

| September 19, 2019

หนอนหน้าแมวจะกัดทำลายใบปาล์มน้ำมัน ถ้าระบาดรุนแรง ใบจะถูกกัดจนเหลือแต่ก้านใบ ทำให้ผลผลิตลดลง

Continue Reading

การประชุมสามัญประจำปี 2562

| August 7, 2019

ดาว์นโหลดรูปงานประชุม

Continue Reading

เชิญดาว์นโหลดรูปกิจกรรมการอบรมหลักสูตร “การใช้สารกำจัดศัตรูพืชในยุค 4G: ความจำเป็น เทคนิค วิธีการ และข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับโดรน”

| June 27, 2019

DOWNLOAD

Continue Reading

หนอนกระทู้ลายจุด (FAW)

| January 3, 2019

หนอนกระทู้ลายจุด fall armyworm (FAW) Spodoptera frugiperda  แมลงชนิดนี้ถิ่นดั้งเดิมอยู่ทวีปอเมริกา แต่เมื่อปี 59 เริ่มตรวจพบการระบาดในอาฟริกา ผีเสื้อสามารถบิน/ไปกับลมได้คืนละเป็น 100 กม. ลักษณะหนอนที่หัวจะมี suture (ร่อง) สีขาวเป็นรูปตัว Y หัวกลับชัดเจน

Continue Reading

โครงการค่ายเยาวชน “รู้รักษ์ รู้ค่า ไพรพนา ป่าเขา” ครั้งที่ 12 ปี 2561

| October 26, 2018

โครงการค่ายเยาวชน “รู้รักษ์ รู้ค่า ไพรพนา ป่าเขา” ครั้งที่ 12 จัดโดย สมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานซับใต้ วันที่  21-22 พฤศจิกายน 2561 ณ ค่ายวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม พลังงานและนวัตกรรม (STEM) ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

Continue Reading

แสดงความยินดีอธิบดีกรมวิชาการเกษตร

| October 26, 2018

นายกสมาคมกีฎและสัตววิทยาแห่งประเทศไทยและทีม แสดงความยินดีกับนางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ รับตำแหน่งอธิบดีกรมวิชาการเกษตร

Continue Reading

เชิญdownloadภาพการอบรมส่งออกต้องรู้ ปัญหาศัตรูข้าวและผลิตผลเกษตร

| August 24, 2017

  ภาพการฝึกอบรมหลักสูตรส่งออกต้องรู้ ปัญหาศัตรูข้าวและผลิตผลเกษตร? วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมมนตรี รุมาคม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

Continue Reading

2 ส.ค.60โครงการเพื่อเยาวชนและสังคมรู้รักษ์ รู้ค่า แมลงพาธรรมชาติสมดุล

| July 17, 2017

โครงการเพื่อเยาวชนและสังคม รู้รักษ์ รู้ค่า แมลงพาธรรมชาติสมดุล จัดโดยสมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ กรมวิชาการเกษตร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสาตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

Continue Reading

banner ad