สมัครสมาชิก

ค่าสมาชิกรายปี 200 บาท

ค่าสมาชิกตลอดชีพ 1500 บาท

การจ่ายเงิน
1. โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อบัญชี สมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 069 2 06339 9

2. เมื่อท่านชำระค่าลงทะเบียนแล้ว กรุณาส่งสำเนาการโอนเงินผ่านทางธนาคาร ไปที่ทางโทรสารหมายเลข 02-940-5825 หรือทางช่องทางนี้

3. สามารถติดต่อสอบถามที่อีเมล์ ezathai@gmail.com

แบบฟอร์มใบสมัคร