เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน

เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน (Durian Psyllids)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Allocaridala maleyensis (Crawford)
ชื่ออื่น เพลี้ยไก่ฟ้า
วงศ์ Psyllidae อันดับ Hemiptera (more…)

หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน

หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน (Durian Seed Borer)

ชื่อวิทยาศาสตร์ Mudaria luteileprosa Holloway
ชื่ออื่น หนอนใต้ หนอนรู หนอนมาเลย์
วงศ์ Noctuidae
อันดับ Lepidoptera

(more…)