แมลงศัตรูกล้วยไม้

1.เพลี้ยไฟ ลักษณะอาการ : เกิดรอยด่างขาวทั่วไปบนกลีบดอก หรืออาการขึ้กลากบนก้านช่อดอก ลักษณะอาการที่พบเกิดจากการระบาดของเพลี้ยไฟรุนแรง การป้องกันกำจัด : ให้สุ่มพบอาการทำลาย 8 ช่อดอกจาก 40 ช่อดอกพ่นสารฆ่าแมลงแบบสลับกัน ทุก 5-14 วัน ปริมาณการพ่นต่อครั้ง คือ 80-120...

การใช้ไรตัวห้ำ

การใช้ไรตัวห้ำควบคุมไรสองจุดศัตรูสตรอเบอรี่ Biological Control of Two-Spotted Spider Mite on Strawberries by Predatory Mite Amblyseius longispinosus (Evans) การควบคุมประชากรไรศัตรูพืชโดยใช้ไรตัวห้ำ เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับการเพาะปลูกพืชแผนใหม่ตามนโยบาย ลดการใช้สารเคมี...

มวนพิฆาต

มวนพิฆาต Stink bug ; Eocanthecona furcellata (Wolff) เป็นแมลงศัตรูธรรมชาติพวกแมลงห้ำ ทั้งในระยะตัวอ่อน และตัวเต็มวัย ทั้งเพศผู้และเพศเมีย สามารถทำลายศัตรูพืชในระยะหนอนได้หลายชนิด โดยเฉพาะหนอนผีเสื้อต่างๆ มวนพิฆาตนี้สามารถนำไปปล่อยเพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืข...

การป้องกันกำจัด…ปลวก

การป้องกันกำจัด…ปลวก ปลวกเป็นแมลงที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆ โดยเฉพาะมนุษย์ เนื่องจากปลวกใช้เซลลูโลสเป็นอาหาร ทำให้เกิดอันตรายโดยตรงต่อพืชพันธุ์ต่างๆทั้งที่มีชีวิตอยู่หรือตายแล้ว ตลอดจนทำลายสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือน และวัสดุสิ่งของต่างๆ...

แมลงวันผลไม้

แมลงวันผลไม้และการป้องกันกำจัด แมลงวันผลไม้เป็นแมลงในวงศ์ เทฟริติดี้ (Tephritidae) แมลงในวงศ์นี้ประกอบด้วยแมลงวันผลไม้ซึ่งเป็นศัตรูพืชที่สำคัญของพืชผักและ ผลไม้ มากกว่า 4,000 ชนิด ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในเขตหนาว เขตอบอุ่นและเขตร้อนของโลก ซึ่งคาดว่ามีมากกว่า 800...

หิ่งห้อย

หิ่งห้อย หรือ แมลงแสง แมลงคาเรือง แมลงทิ้งถ่วงเป็นแมลงปีกแข็ง อยู่ในวงศ์แลมพายรีดี้ (Lampyridae) อันดับโคลีออปเทอรา (Coleoptera) ทั่วโลกมีหิ่งห้อยประมาณ 2,000 ชนิด ประเทศไทยมีประมาณ 100 ชนิด หิ่งห้อยตัวแรกที่มีหลักฐานอยู่ในพิพิธภัณฑ์แมลง กองกีฏและสัตววิทยา...