1.เพลี้ยไฟ

ลักษณะอาการ : เกิดรอยด่างขาวทั่วไปบนกลีบดอก หรืออาการขึ้กลากบนก้านช่อดอก ลักษณะอาการที่พบเกิดจากการระบาดของเพลี้ยไฟรุนแรง

การป้องกันกำจัด : ให้สุ่มพบอาการทำลาย 8 ช่อดอกจาก 40 ช่อดอกพ่นสารฆ่าแมลงแบบสลับกัน ทุก 5-14 วัน ปริมาณการพ่นต่อครั้ง คือ 80-120 ลิตรต่อไร่ ดังนี้

ก.สไปนีโทแรม (spinetoram) 12% SC อัตรา 10 มล./น้ำ 20 ลิตร (รอบการพ่นทุก 14 วัน/ครั้ง)

ข.ฟิโพรนิล (fipronil) 5% SC อัตรา 30 มล.ต่อน้ำ 20 ลิตร (รอบการพ่นทุก 5 วัน/ครั้ง)

ค.อีมาเมกตินเบนโซเอต (emamectin benzoate) 1.92 %EC อัตรา 20 มล./น้ำ 20 ลิตร (รอบการพ่นทุก 5-7 วัน/ครั้ง)

2.บั่วกล้วยไม้ มีรูปร่างคล้ายแมลงหวี่ ตัวเล็กมาก เมื่ออยู่ในดอกตูมกล้วยไม้จะมีลักษณะเป็นตัวหนอนคล้ายหนอนแมลงวันผลไม้ สามารถดีดตัวไปได้ไกล

ลักษณะอาการทำลาย? : ดอกตูมบวมซีด บิดเบี้ยวและหงิกงอ ต่อมาดอกจะมีอาการเน่าเหลือง ฉ่ำน้ำ และหลุดร่วงจากช่อดอก ถ้าพบระบาดรุนแรงดอกตูมจะหลุดร่วงอย่างรวดเร็วจนเหลือแต่ก้านดอก

การป้องกันกำจัด ให้สุ่มพบอาการทำลาย 4 ช่อดอกจาก 40 ช่อดอก ให้ พ่นสารฆ่าแมลง แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน(lambda? cyhalothrin) / ไทอะมีทอกแซม (thiamethoxam) 24.7%ZC อัตรา 30 มล./น้ำ 20 ลิตร พ่นสารทุก 5 วัน (กรณีความชื้นอากาศสูง) จนกว่าสุ่มไม่พบอาการทำลาย ใช้อัตราพ่น 80-120 ลิตรต่อไร่

แผ่นพับแมลงศัตรูกล้วยไม้

orchid01