ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย

7 พย. 66 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2556 การจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนรู้ค่า ไพรพนา ป่าเขา ครั้งที่ 15...

โครงการค่ายเยาวชน “รู้รักษ์ รู้ค่า ไพรพนาป่าเขา” ครั้งที่ 15

สมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทยร่วมกับศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานซับใต้ จัดโครงการค่ายเยาวชน “รู้รักษ์ รู้ค่า ไพรพนาป่าเขา” ครั้งที่ 15  วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2566 ณ ค่ายวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม พลังงานพลังงานและนวัตกรรม (STEM) ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง นครราชสีมา...

งาน “น้ำใจแห่งไมตรี”

สมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทยจัดงาน “น้ำใจแห่งไมตรี”  ผู้เกษียณอายุราชการ นางสาวชลธิชา รักใคร่ และรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “ไขข้อข้องใจกับคู่มือการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย และปัญหาของการทดสอบประสิทธิภาพเบื้องต้น” วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา...

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฏและสัตววิทยาฯ ครั้งที่ 4/2566

สมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฏและสัตววิทยาฯ ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 13 ก.ย. 66 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร1.สรุปผลการดำเนินงานสมาคมฯ 2.พิจารณาการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ...

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

66 สามัญ 66 สามัญ 01 66 สามัญ 02        สมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทยขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องบอลรูม A โรงแรมมารวยการ์เด้น ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ ดังเอกสารแนบ 1. หนังสือเชิญประชุม 2. กำหนดการ 3....