banner ad
banner ad

Recent Articles

มอดเจาะผลกาแฟ

| December 15, 2015

มอดเจาะผลกาแฟ (coffee berry borer) เมล็ดกาแฟมีลักษณะเป็นรอยเจาะทำให้เมล็ดเสียหายเวลาลอยน้ำจัดเป็นเมล็ดเสีย

Continue Reading

หนอนเจาะมะขาม

| December 15, 2015

หนอนเจาะมะขาม เป็นหนอนผีเสื้อกลางคืน ตัวเต็มวัยวางไข่เป็นฟองเดี่ยวๆ บนฝักมะขามตั้งแต่ยังเป็นฝักอ่อนจนถึงฝักสุก วางไข่ตามรอยหักหรือแตกมากกว่าฝักปกติ เมื่อตัวพัฒนาเป็นตัวหนอน ถ้าเป็นฝักอ่อนจะทำให้ฝักลีบ ส่วนฝักมะขามแก่จะกัดกินเนื้ออ่อนภายในและถ่ายมูลออกมาเป็นขุยอยู่บนฝักมะขาม

Continue Reading

หนอนกออ้อยและการป้องกันกำจัด

| December 15, 2015

หนอนกออ้อย ที่สำคัญที่พบเข้าทำลายอ้อย มี ๓ ชนิด คือ หนอนกอลายจุดเล็ก หนอนกอสีขาว และหนอนกอสีชมพู

Continue Reading

เพลี้ยไฟในมะม่วง

| November 9, 2015

เพลี้ยไฟในมะม่วง ลักษณะอาการ : พบรอยแผลที่บริเวณผิวผล มีการระบาดทำลายมากๆ จะทำให้ผลมะม่วงแคระแกร็นไม่เจริญเติบโต ผลแตกและร่วงในที่สุด

Continue Reading

แมลงศัตรูชมพู่

| November 9, 2015

1.แมลงวันผลไม้ ลักษณะอาการ : ผลเน่า และร่วงหล่น การป้องกันกำจัด : เก็บทำลายผลที่ร่วงหล่น, เริ่มห่อผลหลังจากไหมร่วงแล้ว 14 วัน

Continue Reading

แมลงศัตรูกล้วยไม้

| November 9, 2015

1.เพลี้ยไฟ ลักษณะอาการ : เกิดรอยด่างขาวทั่วไปบนกลีบดอก หรืออาการขึ้กลากบนก้านช่อดอก ลักษณะอาการที่พบเกิดจากการระบาดของเพลี้ยไฟรุนแรง

Continue Reading

แมลงอะไรบินเร็วที่สุดในโลก

| August 7, 2015

แมลงอะไรบินเร็วที่สุดในโลก เป็นที่ทราบกันดีว่าแมลงเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีจำนวนมากที่สุดในโลก มีทั้งที่อาศัยอยู่บนบก ในดินและในน้ำ มีทั้งพวกที่บินได้และบินไม่ได้ แต่แมลงส่วนใหญ่จะบินได้ จึงมีผู้ตั้งคำถามว่า แมลงชนิดไหนบินเร็วที่สุดในโลก ดังนั้น J.H.Byrd นักศึกษากีฏวิทยา แห่งมหาวิทยาลัยฟลอริดา จึงได้ทำการรวบรวมเอกสารที่ได้มีการบันทึกไว้ เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับแมลงที่บินเร็วที่สุด และพบว่าการบันทึกความเร็วในการบินของแมลงส่วนใหญ่วัดจากการบินในแบบต่างๆ ดังนี้

Continue Reading

มดและพืช : เพื่อนผู้มีประโยชน์

| August 7, 2015

มดและพืช : เพื่อนผู้มีประโยชน์ เมื่อเอ่ยถึงมด ความนึกคิดที่เกิดขึ้นทันที ก็คือสัตว์ตัวเล็กๆ ที่ก่อความเดือดร้อนและทำความรำคาญให้กับมนุษย์ ด้วยการเข้ามาร่วมอาศัยในเคหะสถาน และบริโภคหรือทำลายอาหารและสิ่งต่างๆ ที่เก็บรักษาไว้ นอกจากนี้ยังนำเพลี้ยชนิดต่างๆ เช่น เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย ซึ่งเป็นศัตรูพืชและร้ายแรง ยิ่งกว่านั้นเพลี้ยชนิดต่างๆ ที่มดนำมานั้น ยังเป็นพาหะนำโรคหลายชนิดมาสู่พืช ดังที่ทราบกันโดยทั่วไปถึงความไม่มีประโยชน์ของมด

Continue Reading

สัตว์พยากรณ์ สัญชาตญาณที่ถูกลืมเลือน

| August 7, 2015

สัตว์พยากรณ์ สัญชาตญาณที่ถูกลืมเลือน สัตว์มีสัญชาตญาณพิเศษที่สามารถล่วงรู้เหตุการณ์บางอย่างได้ล่วงหน้าไม่ว่า จะเป็นการเกิดน้ำท่วม น้ำป่า พายุฝน ซึ่งคนสมัยก่อนได้อาศัยสังเกตพฤติกรรมของสัตว์เหล่านี้ เพื่อรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้น การที่สัตว์กลายมาเป็นนักพยากรณ์ได้ เพราะมนุษย์สังเกตพฤติกรรมของมันว่า ถ้าสัตว์มีพฤติกรรมอย่างนี้ เหตุการณ์อย่างนั้นจะตามมา ซึ่งความถูกต้องแม่นยำมากกว่า 50 % อาจจะถึง 60 หรือ 70 %

Continue Reading

โปรโตซัวฆ่าหนู

| August 7, 2015

โปรโตซัว Sarcocystis singaporensis สารชีวินทรีย์กำจัดหนูชนิดใหม่ หนูเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญต่อมนุษย์ เป็นศัตรูในแหล่งเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจหลายชนิดและในโรงเก็บผลผลิตทางการเกษตร ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกัดทำลาย รวมทั้งการปนเปื้อนจากของเสียของหนู คิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่าปีละ 4,000 ล้านบาท นอกจากนี้ยังเป็นศัตรูของฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และชุมชนต่างๆ ทั้งกัดแทะสัตว์เลี้ยง ขโมยกินอาหารสัตว์และอาหารของมนุษย์ ตลอดจนกัดทำลายสิ่งของต่างๆ ในบ้านเรือนและในอาคารสำนักงาน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หนูยังเป็นแหล่งรังโรคและพาหะนำโรคหลายชนิดที่ถ่ายทอดสู่มนุษย์และสัตว์ เลี้ยง เช่น กาฬโรค โรคไข้ฉี่หนู โรคสครับไทฟัส เป็นต้น

Continue Reading

banner ad