แมลงศัตรูถั่วเหลือง

แมลงศัตรูถั่วเหลือง 1. หนอนกระทู้ผักเข้าทำลายตั้งแต่ถั่วเหลืองเจริญเติบโตทางลำต้นและใบ จนถึงระยะออกดอกและติดฝัก หนอนที่ฟักออกมาจากไข่ใหม่ๆ จะอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม แทะผิวใบด้านล่าง ทำให้เหลือแต่เส้นใบ เมื่อผิวใบแห้งจะมองเห็นเป็นสีขาว เมื่อหนอนโตขึ้น...

มอดเจาะผลกาแฟ

มอดเจาะผลกาแฟ (coffee berry borer) เมล็ดกาแฟมีลักษณะเป็นรอยเจาะทำให้เมล็ดเสียหายเวลาลอยน้ำจัดเป็นเมล็ดเสีย การป้องกันกำจัด : การเก็บเกี่ยวกาแฟ ควรเก็บผลผลิตให้หมดต้นไม่ให้ติดค้างอยู่บนต้นหรือร่วงหล่นตามพื้นดินใต้ต้น ๑....

หนอนเจาะมะขาม

หนอนเจาะมะขาม เป็นหนอนผีเสื้อกลางคืน ตัวเต็มวัยวางไข่เป็นฟองเดี่ยวๆ บนฝักมะขามตั้งแต่ยังเป็นฝักอ่อนจนถึงฝักสุก วางไข่ตามรอยหักหรือแตกมากกว่าฝักปกติ เมื่อตัวพัฒนาเป็นตัวหนอน ถ้าเป็นฝักอ่อนจะทำให้ฝักลีบ...

หนอนกออ้อยและการป้องกันกำจัด

หนอนกออ้อย ที่สำคัญที่พบเข้าทำลายอ้อย มี ๓ ชนิด คือ หนอนกอลายจุดเล็ก หนอนกอสีขาว และหนอนกอสีชมพู หนอนกอลายจุดเล็ก หนอน เจาะเข้าไปตรงส่วนโคนระดับผิวดิน เข้าไปกัดกินส่วนที่กำลังเจริญเติบโตภายในหน่ออ้อย ทำให้ยอดแห้งตาย การเข้าทำลายของหนอนกอลายจุดเล็กจะทำให้ผลผลิตอ้อยลดลง...

เพลี้ยไฟในมะม่วง

เพลี้ยไฟในมะม่วง ลักษณะอาการ : พบรอยแผลที่บริเวณผิวผล มีการระบาดทำลายมากๆ จะทำให้ผลมะม่วงแคระแกร็นไม่เจริญเติบโต ผลแตกและร่วงในที่สุด การป้องกันกำจัด : พ่น lambdacyhalothrin (karate.2.5% EC) อัตรา 10 มล./น้ำ 20 ลิตร หรือ fenpropathrin (Danitol 10% EC อัตรา 30 มล./น้ำ...

แมลงศัตรูชมพู่

1.แมลงวันผลไม้ ลักษณะอาการ : ผลเน่า และร่วงหล่น การป้องกันกำจัด : เก็บทำลายผลที่ร่วงหล่น, เริ่มห่อผลหลังจากไหมร่วงแล้ว 14 วัน หากระบาดรุนแรง พ่นให้ทั่วทั้งต้นด้วย malathaion 57%EC อัตรา 20-30 มล./น้ำ 20 ลิตร หรือ chlopyrifos 40%EC อัตรา 40 มล./น้ำ 20 ลิตร...