หนอนเจาะมะขาม

หนอนเจาะมะขาม เป็นหนอนผีเสื้อกลางคืน ตัวเต็มวัยวางไข่เป็นฟองเดี่ยวๆ บนฝักมะขามตั้งแต่ยังเป็นฝักอ่อนจนถึงฝักสุก วางไข่ตามรอยหักหรือแตกมากกว่าฝักปกติ เมื่อตัวพัฒนาเป็นตัวหนอน ถ้าเป็นฝักอ่อนจะทำให้ฝักลีบ...

หนอนกออ้อยและการป้องกันกำจัด

หนอนกออ้อย ที่สำคัญที่พบเข้าทำลายอ้อย มี ๓ ชนิด คือ หนอนกอลายจุดเล็ก หนอนกอสีขาว และหนอนกอสีชมพู หนอนกอลายจุดเล็ก หนอน เจาะเข้าไปตรงส่วนโคนระดับผิวดิน เข้าไปกัดกินส่วนที่กำลังเจริญเติบโตภายในหน่ออ้อย ทำให้ยอดแห้งตาย การเข้าทำลายของหนอนกอลายจุดเล็กจะทำให้ผลผลิตอ้อยลดลง...

เพลี้ยไฟในมะม่วง

เพลี้ยไฟในมะม่วง ลักษณะอาการ : พบรอยแผลที่บริเวณผิวผล มีการระบาดทำลายมากๆ จะทำให้ผลมะม่วงแคระแกร็นไม่เจริญเติบโต ผลแตกและร่วงในที่สุด การป้องกันกำจัด : พ่น lambdacyhalothrin (karate.2.5% EC) อัตรา 10 มล./น้ำ 20 ลิตร หรือ fenpropathrin (Danitol 10% EC อัตรา 30 มล./น้ำ...

แมลงศัตรูชมพู่

1.แมลงวันผลไม้ ลักษณะอาการ : ผลเน่า และร่วงหล่น การป้องกันกำจัด : เก็บทำลายผลที่ร่วงหล่น, เริ่มห่อผลหลังจากไหมร่วงแล้ว 14 วัน หากระบาดรุนแรง พ่นให้ทั่วทั้งต้นด้วย malathaion 57%EC อัตรา 20-30 มล./น้ำ 20 ลิตร หรือ chlopyrifos 40%EC อัตรา 40 มล./น้ำ 20 ลิตร...

แมลงศัตรูกล้วยไม้

1.เพลี้ยไฟ ลักษณะอาการ : เกิดรอยด่างขาวทั่วไปบนกลีบดอก หรืออาการขึ้กลากบนก้านช่อดอก ลักษณะอาการที่พบเกิดจากการระบาดของเพลี้ยไฟรุนแรง การป้องกันกำจัด : ให้สุ่มพบอาการทำลาย 8 ช่อดอกจาก 40 ช่อดอกพ่นสารฆ่าแมลงแบบสลับกัน ทุก 5-14 วัน ปริมาณการพ่นต่อครั้ง คือ 80-120...

การใช้ไรตัวห้ำ

การใช้ไรตัวห้ำควบคุมไรสองจุดศัตรูสตรอเบอรี่ Biological Control of Two-Spotted Spider Mite on Strawberries by Predatory Mite Amblyseius longispinosus (Evans) การควบคุมประชากรไรศัตรูพืชโดยใช้ไรตัวห้ำ เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับการเพาะปลูกพืชแผนใหม่ตามนโยบาย ลดการใช้สารเคมี...