ไรแมงมุมคันซาวา

ลักษณะอาการ : พบจุดสีเหลืองเล็กๆทั่วใบ และกลายเป็นสีน้ำตาลจนกระทั่งใบแห้งและร่วงหล่น ทำให้ดอกบิดเบี้ยว

mite

การป้องกันกำจัด : พ่นสาร ไพริดาเบน 20% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 15 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ เฟนบูทาทินออกไซด์ 55% เอสซี อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ เฟนไนรอกซิเมต 5% เอสซี อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นทั่วทั้งต้นเมื่อพบไรระบาดทุก 5-7 วัน