หนอนหน้าแมวจะกัดทำลายใบปาล์มน้ำมัน ถ้าระบาดรุนแรง ใบจะถูกกัดจนเหลือแต่ก้านใบ ทำให้ผลผลิตลดลง ต้นชะงักการเจริญเติบโต และใช้เวลานานกว่าที่ต้นจะฟื้นตัว ถ้าเกิดการระบาดในแต่ละครั้ง จะใช้เวลาในกากำจัดนาน เนื่องจากหนอนหน้าแมวมีหลายระยะในเวลาเดียวกัน เช่น ระยะหนอนและระยะดักแด้ ทำให้ไม่สามารถกำจัด ให้หมดในเวลาเดียวกัน

การป้องกันกำจัด

1. ตัดทางใบปาล์มน้ำมันที่มีหนอน หรือจับผีเสื้อซึ่งเกาะนิ่งในเวลากลางวันตามใต้ทางใบ หรือเก็บดักแด้ตามซอกโคนทางใบรอบต้น มาทำลาย

2. เมื่อพบหนอนทำลายเฉลี่ย 20 ตัวต่อทางใบ ให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง คาร์บาริล 85% ดับเบิลยูพี อัตรา 10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ แลมบ์ดาไซฮาโลทริน 2.5% อีซี อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ คลอร์ไพริฟอส 40% อีซี อัตรา 20-30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ พ่นด้วยเชื้อแบคทีเรีย บาซิลลัส ทูริงเยนซิส ดับเบิลยูพี อัตรา ๔๐-๘๐ กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ควรพ่นเมื่อพบหนอนเข้าทำลายบริเวณผิวใบ (หนอนวัยที่ 1-4) จะได้ผลดียิ่งขึ้น