การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร “การวินิจฉัยไร และแมงมุมทางการเกษตร และการป้องกันกำจัด” ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 501 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กรุงเทพฯ เริ่มเปิดรับสมัครเร็วๆ นี้