นายกสมาคมกีฎและสัตววิทยาแห่งประเทศไทยและทีม แสดงความยินดีกับนางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ รับตำแหน่งอธิบดีกรมวิชาการเกษตร

6110261 6110262