สมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญสมาชิกและบุคคลทั่วไปร่วมงาน “น้ำใจแห่งไมตรี”  ผู้เกษียณอายุราชการ นางสาวชลธิชา รักใคร่ และรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “ไขข้อข้องใจกับคู่มือการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย และปัญหาของการทดสอบประสิทธิภาพเบื้องต้น” วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 18:00-22:00 น. ณ ห้องบอลรูม เอ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ


ตอบรับที่ ชมพูนุท จรรยาเพศ โทร 0891296994
Email : chanyapate@gmail.com
ชำระหน้างาน
สมาชิกสมาคมฯ 900.-
บุคคลทั่วไป 1,200.-