เรียนเชิญคณะกรรมการสมาคมกีฎและสัตววิทยาแห่งประเทศไทยเข้าร่วมประชุมในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 – 16.00 น ณ. ห้องประชุม 107 สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน