ภาพกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชน “รู้รักษ์ รู้ค่า ไพรพนาป่าเขา” ครั้งที่ 14
จัดโดย
สมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
23-24 สิงหาคม 2565
ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว นครราชสีมา

ฐานที่ 1 เรียนรู้เรื่องธรรมชาติให้สี และการฟอกย้อม
ฐานที่ 2 เรียนรู้เรื่องธรณีวิทยาและเควสตาโคราช
ฐานที่ 3 เรียนรู้เรื่องพฤกษศาสตร์และการเก็บตัวอย่างพรรณไม้
ฐานที่ 4 เรียนรู้เรื่องเครื่องดื่มชาสมุนไพร
ฐานที่ 5 เดินป่าสำรวจสัตว์-แมลงหน้าดินในป่าดิบแล้ง
ฐานที่ 6 กิจกรรมขยายพันธุ์พืช
ฐานที่ 7 เก็บดอกไม้ริมรั้วทำ herbarium ถนอมดอกไม้ในน้ำมัน
ฐานที่ 8 เรียนรู้โลกของแมลง-สัตว์
ฐานที่ 9 การเรียนรู้เกษตรปลอดภัย และการทำสลัดโรล
ฐานที่ 10 จากใบหม่อนสู่ผ้าไหม การเลี้ยงหนอนไหม เก็บหม่อน/ชิมหม่อน/น้ำสมุนไพรหม่อน
และร่วมในกิจกรรมเดินศึกษาธรรมชาติยามเช้า ส่องดูนกและพืชพรรณไม้ชนิดต่าง ๆ กิจกรรมการศึกษาธรรมชาติยามค่ำคืน เรียนรู้ชนิดแมลงกลางคืนจากกับดักแสงไฟ และดูดาว

ดาว์นโหลดรูปภาพกิจกรรมต่างๆ