สมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทยจะจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 ณ ห้องบอลรูม C โรงแรมมารวยการ์เด้น ถนนพหลโยธิน ในโอกาสนี้ ดร. พฤทธิชาติ ปุญวัฒโท ผู้อำนวยการกลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ได้ให้เกียรติมาบรรยาย เรื่อง “ ประสบการณ์งานวิจัยการใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อการอารักขาพืช ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ และผู้สนใจเข้ารับฟัง ฟรี!

ดาว์นโหลดรูปกิจกรรม

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ข้อความ

เอกสารดาวน์โหลด