นายกสมาคมกีฎและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย ดร.มานิตา คงชื่นสิน พร้อมด้วยสมาชิกสมาคมฯ แสดงความยินดีกับ นายพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ เข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมวิชาการเกษตร