สมาคมกีฎและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย ขอเชิญคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมประชุมเพื่อพิจารณากิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ ในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ตึกจักรทอง กรมวิชาการเกษตร ในเรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานวิชาการ การจัดทำวารสารอิเลคโทรนิคส์ รายงานงบดุลการเงิน งดการจัดฝึกอบรมหลักสูตร แมลง-ไรศัตรูไม้ผล ปรับราคาหนังสือในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, สำนักงาน และสถานที่ในร่ม