นายกสมาคมกีฎและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย และคณะแสดงความยินดีกับนายศรุต สุทธิอารมณ์ เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช